‘Nieuw Werken’ in uitvoering

Over hoe je verandering inzet en je angst overwint in enkele stappen!

Mijn netwerkcontacten zijn met bijzondere dingen bezig. Als verandermanager en coach wil ik in deze nieuwsbrief een interessante case met jullie delen.
Erik Gerritsen, voormalig gemeentesecretaris Amsterdam en sinds 2009 werkzaam bij jeugdzorg Amsterdam, is bezig met een fundamentele verandering bij jeugdzorg Amsterdam. Zijn aanpak is bijzonder. De geïnstitutionaliseerde jeugdzorg in Nederland is helemaal in regels en wetten vastgelegd. De systemen schrijven voor hoe we moeten handelen en wat we moeten doen. We zeggen dat we het kind centraal stellen, is dat ook zo?

Erik Gerritsen: “We hebben een groep van 10 medewerkers voor een aantal maanden vrijgesteld om hun werk(processen) en resultaten te beschrijven. Zij kwamen tot de conclusie dat 70% van hun werk(processen) verspilling is.” Een heftige conclusie. Erik heeft deze groep medewerkers gevraagd om hun eigen werkproces te herontwerpen, dus zelf aan het stuur te gaan zitten van hun dagelijks werk.
De transitie waarin jeugdzorg zich bevindt, vraagt een andere mentaliteit en andere werkwijze. Het begint met simpele dingen zoals goed luisteren, praten mét het gezin en niet over het gezin. Niet individueel met vader of moeder in gesprek, maar ook met het kind. Een mentaliteitsverandering vindt pas plaatst als je zelf ook dit inzicht verwerft.

Mentaliteitsverandering komt op gang door:

  • het besef dat het anders kan en anders moet (bewustwording);
  • daarna komt het schuldgevoel. Heb ik het nu al die jaren verkeerd aangepakt? Ben ik te veel bezig geweest als de deskundige die het beter weet? Waarom heb ik niet meer geloofd in het zelf oplossend vermogen van de ouders en de familie?;
  • dan de overtuiging dat het nu anders moet.

De overtuiging dat het echt anders moet heeft een grote impact! Net zoals dat gebeurde bij de 10 medewerkers van jeugdzorg Amsterdam. Zij willen en kunnen niet meer op de ‘oude-systeem’ manier werken. De huidige overtuiging is dat de medewerker jeugdzorg een faciliterende, aanmoedigende en soms een bewust passieve rol heeft.

Het veranderproces (mentaliteitsverandering) dat de medewerker zelf heeft meegemaakt bij het herontwerpen van de werkprocessen wordt nu toegepast bij de gezinsaanpak. Zij moeten het heft in eigen hand nemen en zich niet meer afhankelijk opstellen van de hulpverlener.

Jeugdzorg Amsterdam heeft flexwerken ingevoerd waarbij 70% van de werkzame tijd wordt doorgebracht bij de gezinnen zelf. Het kantoor wordt voornamelijk gebruikt voor intervisie, supervisie en casusbesprekingen. Daarnaast is er een bibliotheek annex flexcafé voor ontmoetingen en uitwisseling van ideeën.

Wat ik hier van Erik leer is dat we eerder geholpen zijn als we onze problemen op een veilige plek in een veilige groep kunnen delen. Dat een preventieve aanpak belangrijk is om erger te voorkomen. Medewerkers die het verschil maken zijn diegene die geloven in wat ze doen, overtuigd zijn van hun kwaliteiten en hun missie. Zonder dat ze toneel hoeven te spelen of zich moeten schikken in het strakke keurslijf van systemen van de organisatie.

 
Als je wordt aangesproken op jouw eigen talenten en kracht, én men heeft vertrouwen dat je je eigen problemen kunt oplossen, dan is er ruimte om te veranderen. Ik pleit voor het bewust activeren van persoonlijke talenten door medewerkers meer zelf aan het stuur te zetten en de mens vóór het systeem te plaatsen!

Deze mentaliteitsverandering is nu gaande. Nieuwe media en het nieuwe werken maken een versnelling mogelijk. Geen vaste werkplek kan bedreigend zijn, én het levert ook veel meer op. Je wordt namelijk gedwongen om naar buiten te treden en in contact te komen met anderen. Je moet verbinding met elkaar maken, wil je samen verder komen! In mijn praktijk zie ik dat veel mensen schoorvoetend hun angsten voor verandering proberen te overwinnen. Want verandering is spannend en brengt onzekerheden met zich mee.

Mijn tips als verandermanager om je angst te overwinnen zijn: 

  1. Realiseer je dat angst volkomen normaal is, een leven zonder angst bestaat niet;
  2. Angst is een beschermingsmechanisme om je voor te bereiden op mogelijke pijn;
  3. Accepteer dat je door je angst heen moet om iets nieuws te bereiken;
  4. Bedenk wat het worst case scenario is en vraag je af of dat echt zo erg is
  5. Buiten je comfortzone treden betekent groei. Dit is jouw cadeau als je jouw angst overwint.

Is dit verhaal herkenbaar en zou jij de volgende stap willen zetten in jouw groeiproces maar het lukt op een of andere manier niet dan ben ik benieuwd naar jouw ervaring!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *