Ben jij 21e eeuw proof?

Het nieuwe jaar is begonnen, het 14e jaar van de 21ste eeuw! Mij valt op in al mijn gesprekken met klanten dat we continue spreken over dat alles snel verandert, echter ondertussen verandert er bij veel organisaties, bedrijven en instellingen vrij weinig… Ook zie ik dat medewerkers die al lange tijd verbonden zijn aan organisaties, bijna vergroeid zijn met de organisatie, niet meer geïnspireerd zijn en niet meer kunnen inspireren. Zij zijn onderdeel van het ‘oude’ organisatiesysteem geworden en kunnen gewoonweg niet meer veranderen…

In mijn blog bespreek ik dit fenomeen, waarbij we ons bevinden in een tussentijd met één been in het industriële tijdperk en met het andere in het nieuwe, communicatietijdperk! Ik noem dit “oud”  versus  “nieuw” denken.

De grote omslag!
De 21ste eeuw vraagt een paradigmashift, een grote omslag.  Een omslag die een andere mindset vraagt van organisaties, bedrijven en instellingen èn dus van de mensen. Kenmerken van deze noodzakelijke omslag zijn:

 • kennisdelen is belangrijker dan kennis voor jezelf houden,
 • losse hybride structuren, geen 9 – 5 werktijden,
 • gelegenheidssamenwerking,
 • geen uitgebreide taakomschrijvingen en functiebeschrijvingen: je doet waar je goed in bent en levert meerwaarde,
 • werk is meer dan een ‘vaste’ baan of functie,
 • je bent onderdeel van een netwerk van vrienden,
 • familie en zakenrelaties van waaruit je werk genereert en opdrachten uitzet,
 • je bent digitaal goed zichtbaar en werkt via het world wide web, internationaal of zelfs wereldwijd,
 • je besteedt  voldoende tijd aan zelfstudie of scholing mogelijkerwijze via webinars, e-learning of online studies.

Old school organisaties
Een andere wereld dan waar de nog old school georiënteerde organisaties inzitten… In mijn beleving zijn dit vaak overheidsinstellingen, onderwijs en zorginstellingen, maar ook verzekeringswezen en banken. Deze organisaties zijn continue aan het reorganiseren en bezuinigen, top-down, volgens het harkje van de hiërarchische structuur aangestuurd. Top-down omdat binnen de heersende hiërarchie de taken zijn opgesplitst: een scheiding tussen denk-  en doe-werk,  meerdere managementlagen, de organisatie is niet transparant (niet alle informatie is openbaar),  grote overhead, teveel managers die worden beloond naar uurloon en eventueel met bonus. Je werkt 20, 32 of 36 uur, dat ligt contractueel vast. Deze old school organisaties proberen hard hun best te doen om nu in een nieuwe stijl te werken. Flexibele tijden, het nieuwe werken: geen aanwezigheid meer op kantoor en vooral naar de klanten toe outreachend werken. Echter het lukt deze organisaties niet om het nieuwe werken door te voeren en dat heeft alles te maken met het uitblijven van de voornoemde paradigmashift: niet betaald worden voor aanwezigheid maar juist voor jouw meerwaarde, jouw resultaat. De medewerker niet als klein radartje in het geheel, maar juist zelfsturend projectplannen maken en uitvoeren, om vervolgens  verantwoording  te geven over de behaalde resultaten. Of je je werk doet in 20 of 30 uur doet dan niet meer ter zake.

Uurloon versus prestatieloon
Uurloon is eigenlijk old school, ontstaan in het industriële tijdperk. Vroeger toen de mensen in fabrieken werkzaam waren werden zij in beginsel uitbetaald naar geleverde arbeid (stukgoed).  Sterke mannen verdienden daardoor meer dan hun minder sterke collega’s. Om geen onevenwichtigheid te creëren en door tussenkomst van de vakbonden is lang geleden afgesproken de arbeiders een uurloon te geven. Echter wij leven nu in de 21ste eeuw. We werken niet meer in fabrieken. Veel uitvoerende werkzaamheden worden overgenomen door machines en computers. Waarom betalen we de mensen dan nog een uurloon? Door de’ beloning op aanwezigheid ‘ is het ook niet zo vreemd dat managers moeite hebben met flexibel werken. Je weet namelijk niet wat je werknemer uitspookt. Hij kan thuis ook voor de buis zitten. Beloning op prestatie lost dit probleem (deels) op. De regels en wetten van het oude tijdperk  passen gewoonweg niet meer bij de huidige tijd. Dit levert frictie op om tot een nieuw mindset te komen.


Nieuwe aanpak in een oud systeem
In mijn dagelijkse praktijk loop ik hier ook tegenaan. Ik wil mensen klaarstomen voor deze nieuwe tijd. Echter de transitie van oud naar nieuw binnen onze systemen is echter totaal gestoeld op ‘old school’ principes. De wachtgeldregeling bijvoorbeeld stelt dat je – moet – solliciteren. In de huidige tijd waarin het  arbeidsaanbod erg ruim is en de banen schaars zijn is dat geen constructief idee. Er wordt nauwelijks rekening gehouden met het feit dat veel werklozen nooit meer aan een baan zullen komen. Dit  simpelweg omdat vaste banen  verdwijnen en veel mensen als zelfstandige zullen gaan werken. De voorspelling is dat in 2030 bijna 1 miljoen zzp’ers werkzaam zullen zijn in Nederland.Juist nu is de beste manier om aan een baan of een nieuwe opdracht te komen door te netwerken én online goed (met een juist imago en een juiste marketingboodschap) zichtbaar te zijn.

Tegen de overheden en de politiek zou ik willen zeggen: ook bij U moet de knop om! In hoeverre bent u al gedigitaliseerd? Heeft U boeken gelezen over de nieuwe economie? Bent u old school of new school? Bent U bang voor de toekomst? Weet U waar uw bedrijf over 5 jaar zit?

Mijn tips voor een succesvolle aanpak:

 1. Ga netwerken, de meeste baantjes worden via het netwerk vergeven;
 2. Breng je netwerk in kaart en maak jouw persoonlijke acquisitieplan;
 3. Stel jezelf een helder doel: ‘Ik wil binnen een half jaar een opdracht binnenhalen als projectcoördinator ‘of  ‘Ik wil werkzaam zijn in een organisatie waar ik mensen kan helpen om aan werk te komen’;
 4. Waar ligt jouw passie? Maak vervolgens een persoonlijk credo zodat je altijd weet waar je naar op zoek bent;
 5. Maak jezelf digitaal zichtbaar. Google jezelf en kijk wat er boven komt.  Wat valt op? Wil je zo naar buiten treden?
 6. Ben je digibeet?  Volg een cursus sociale media en surf iedere dag minimaal een half uur op het internet. Kortom, ga na of je 21e eeuw proof bent of dat je digitaal bij moet scholen;
 7. Ga vrijwilligerswerk doen, dit verbreedt je blikveld, je netwerk én je bent dichtbij het vuur als er vacatures ontstaan;
 8. Welkom in het 14e jaar van de 21e eeuw!!!!!!!! Er is geen tijd meer te verliezen.

Wil jij hier meer over weten?

Delen van Kennis dat doe ik graag en nodig jullie uit bij mij thuis aan de keukentafel op 25 februari aanstaande.
adres: Koningsvaren 54, Bergschenhoek, tijd: 12.00 tot 13.00 uur.

Mijn mini-workshop heeft als thema “Stap in de nieuwe wereld” en is gratis voor de trouwe lezers van mijn nieuwsbrief/blog.
Aarzel niet geef je op!

Je bent van harte welkom! Ik zorg voor een lekkere lunch!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *