Ben jij intrinsiek gemotiveerd?

Vraagje: ben jij intrinsiek gemotiveerd?

Als arbeid- en organisatiepsycholoog ben ik zeer geïnteresseerd in de beweegredenen van mensen om te werken of een eigen bedrijf te beginnen. Over motivatie wordt nog altijd veel gezegd en geschreven. Het valt mij op dat ook hierin nieuwe theorieën ontstaan. Het aloude idee (laat ik maar zeggen de old-school theorie gebaseerd op de industriële maatschappij) is dat mensen gemotiveerd raken door beloning en straf. Mensen een extra bonus geven als ze goed presteren wordt nog steeds als motivator gebruikt om de prestaties van organisaties te verhogen. Studies tonen echter aan dat deze vorm van belonen niet altijd werkt en zelfs contraproductief kan zijn.

Drive
Daniel Pink, schrijver van het boek “Drive”, stelt dat we 3 drijfveren hebben; een biologische drang om te overleven, de behoefte hebben aan beloning en straf willen vermijden én onze intrinsieke motivatie. Deze intrinsieke motivatie bestaat uit 3 elementen:

1.       autonomie: het verlangen om de regie te voeren over je eigen leven
2.       meesterschap: de drang om steeds beter te worden in iets wat ertoe doet
3.       zingeving: de behoefte om te doen wat we doen in dienst van iets groter dan jezelf

Graag geef ik een praktijkvoorbeeld om dit te illustreren:
Eén van mij klanten kreeg een baan aangeboden. De baan lag ruim onder zijn niveau. Toch bevond hij  zich in een dilemma, moest hij kiezen voor de “zekerheid” van een baan of gaan voor zijn passie?  Diep in zijn hart kende hij zijn keuze, echter zijn omgeving gaf signalen af om in deze economisch onzekere tijden te kiezen voor zekerheid. Dit schetst de valkuil waarin je stapt als je op korte termijn en vanuit ‘angst’ reageert. Hoe zeker is een vaste baan (in de publieke sector )?  En als je kiest voor geld (externe motivatie) boven jouw intrinsieke motivatie ben je binnen de kortste keren diep ongelukkig.

Autonomie en zingeving
In de 21e eeuw is het juist belangrijk om voor jouw passie/ drive te gaan, dat onderscheidt je van anderen! Dit past ook beter bij de verwachtingen en eisen van onze nieuwe tijd waarin, naast kennis delen, juist  innovatie en uniciteit belangrijk zijn.
Herken jij dit? Dat je autonoom wil zijn, expert wil worden op jouw vakgebied en dat je iets wil doen waar jij zelf én de maatschappij beter van worden? Ervaar jij dat je moeite hebt om daadwerkelijk te gaan voor jouw drive?  Zelfsturing is hierin een sleutelbegrip. Alles wat je gaat doen zal vanuit jezelf moeten komen. Om werkelijk te gaan voor jouw intrinsieke motivatie en voor dat waarin jij gelooft is een sterke wil nodig en een zelfkritische houding. Jij moet je eigen doelen stellen en uitvoeren. Gedragsverandering is niet eenvoudig. Temeer daar we al decennia lang niet gewend zijn om puur voor onze passie te gaan. Sterker nog ,veelal werd dit tegengewerkt vanuit management en de naaste omgeving…

Wil jij jouw intrinsieke motivatie ontdekken om klaar te zijn voor de toekomst? 

Stel jezelf dan de volgende vragen:

  1. Visualiseer de afgelopen week en ga na wanneer jij gevoelens van flow (een toestand waarin je optimaal gemotiveerd bent) hebt ervaren? Waar was je mee bezig? Wie was er bij?
  2. Voer met jezelf een functioneringsgesprek. Achterhaal wat je (leer)doelen zijn, evalueer iedere maand wat je hebt geleerd, waar je nog ontwikkeling nodig hebt én hoe je dat gaat realiseren?
  3. Hoeveel autonomie heb jij op je werk over jouw taken, jouw belangrijkste verantwoordelijkheden en datgene wat je op een willekeurige dag doet?
  4. Ben jij – met betaald werk, je gezinsleven of je vrijwilligerswerk- op weg naar een hoger doel? Welk doel is dat?
  5. Waar geloof jij in? Om daar achter te komen kijk je terug op je leven en ga je na welke momenten een keerpunt waren in je leven. Welke beslissingen heb je genomen en wat waren overwegingen? Als je weet waarin je gelooft, is het eenvoudiger om te weten wat je werkelijk motiveert!

Kies bewust voor de volgende stap
Mijn boodschap is helder. Kies bewust voor jouw volgende stap in jouw carrière en zorg dat je intrinsiek gemotiveerd bent en blijft! Je moet aan jezelf werken, lef hebben en durven doen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *